Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Skierniewicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ecskierniewice.pl

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Skierniewice.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników regulują przepisu kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki. 

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników określonego w Umowie Spółki należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku strat i zysku za ubiegły rok obrachunkowy,
 2. rozporządzanie czynnym zyskiem Spółki w zakresie:
  1. wyłączenia zysku od podziału w całości lub części,
  2. przeznaczenie całości lub części zysku na cele inwestycyjne,
  3. przeznaczenie całości lub części zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy,
  4. przeznaczenie całości lub części zysku na wypłatę dywidendy,
  5. w razie powstania straty decydowanie o jej sposobie pokrycia.
 3. Udzielanie władzom Spółki absolutorium wykonania przez niego obowiązków.
 4. Decydowanie o przyłączeniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich.
 5. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
 6. Ustalenie zasad tworzenia i wykorzystywania kapitałów rezerwowych i kapitału zapasowego.
 7. Zbywanie i nabywanie nieruchomości.
 8. Określenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu.
 9. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części lub ustanowienie na nim prawa do użytkowania.
 10. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 11. Zmiana umowy Spółki.
 12. Połączenia lub rozwiązania Spółki, utworzenie nowej Spółki.
 13. Zatwierdzanie planu na następny rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Lorenc
  data wytworzenia: 2021-03-18
 • opublikował: Ewelina Lorenc
  data publikacji: 2021-03-19 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-08 10:18:02